Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Çakmak Market Gıda ve İhtiyaç Mad. Paz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İş başvuru formunu doldurup tarafımıza teslim etmek suretiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.Paylaştığınız kişisel veriler herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır.

Kanunun 11. Maddesindeki ilgili kişilerin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuruda Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğe” göre Ömerağa Mah. Belsa Plaza İş Merkezi No:52 İzmit/Kocaeli adresine veya kvkk@cakmakmarket.com.tradresine gönderebilirsiniz.

Doğrum Tarihi

Microsoft Office Kullanım Bilgileri

İş Tecrübeleriniz.

Başlama

Ayrılma

Açıklama

Ayrılma Nedeni

Referanslar
Referans için paylaştığım kişilerin kişisel verilerini sizinle paylaşmadan evvel kendilerini bilgilendirerek açık rızalarını aldığımı taahhüt ederim.

Son çalıştığınız işyerinden başlayarak doldurunuz.

Adı Soyadı

Şirket Adı

Görev

Telefon

Instagram0