İnsan Kaynakları Politikamız

Seçme ve Yerleştirme süreçlerinde, kurum stratejisi ve iş ilkeleri çerçevesinde rekabet avantajı sağlayarak katma değer yaratan insan kaynağını objektif ve etkin değerlendirme araçları kullanarak şirketimize kazandırmayı hedefleriz. İşe alım sürecimizde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrım yapmaksızın adayların deneyim, bilgi, yetenek ile pozisyonun gerektirdiği beceri ve yetkinliklere sahip olmalarına dikkat ederiz. Çalışanlarımız için kariyer planlama süreçlerini, şirketimizin verimlilik esaslı büyüme stratejisini destekleyecek şekilde, nitelikli çalışanların atama ve terfilerinin objektif, şeffaf ve adil ölçütlerde gerçekleştiği bir düzlemde hayata geçiririz. Bu aşamada performans değerlendirme yöntemlerinin haricinde potansiyel çalışan havuzu uygulaması ile şirket içerisinde etkin bir terfi mekanizması uygularız.

Instagram0