Etik

İş standartlarımızı halka hizmet bilinci ile şekillendiririz. Bunun için sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizde kamu yararını gözetmeyi amaç ediniriz.

Dürüstlük

Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile olan iş ilişkilerimizi dürüstlük ilkesi çerçevesinde biçimlendiririz. Tüm eylemlerimizde,yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederiz.

Şeffaflık

Kurum olarak uygulamaya koyduğumuz  tüm çalışmaları şeffaflık ilkesi içerisinde hayata geçirir; tüm paydaşlarımızın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı oluruz.

Güvenilirlik

Tüm çalışanlarımız Çakmak Market’in çalışma ilkeleri çerçevesinde güven sağlayacak şekilde davranırlar. Bu itibarla, görevimizin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğumuzu gösterir davranış şekillerini her şart altında ortaya koymaya çalışırız.

Instagram0